Groep 1/2

De kleutergroepen zijn heterogene groepen, d.w.z. dat de leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar in één groep zitten. Oudere kleuters kunnen de jongere kleuters helpen. Bij de oudste kleuters bevordert dit de zelfredzaamheid en de sociale ontwikkeling.

Jongste kleuters ervaren hierdoor veiligheid en voelen zich sneller thuis in de nieuwe groep.

De ouders brengen de kinderen tot in de klas. De kinderen zoeken hun stoel in de kring en mogen een werkje pakken wat klaar ligt op de tafels. Na de inloop starten we in een grote kring.

De leerkracht wenst iedereen goedemorgen en aan de hand van de kalender wordt besproken welke dag het is. Op de dagritmekaarten, die aan de muur hangen, is de volgorde van activiteiten aangegeven. Ook dit wordt besproken met de kinderen. 

Wij gebruiken bij het werken in groep 1 en 2 de methode onderbouwd. 
Bij deze methode staan taal, rekenen en motoriek centraal.

In groep 1 toetsen we de kinderen aan het eind van het schooljaar met CITO rekenen/taal.Groep 2 wordt 2x per jaar getoetst met CITO rekenen en taal nl. in februari en in juni.Naast het afnemen van CITO nemen we in groep 2 ook nog 2x per jaar het protocol dyslexie af bij de kinderen. Dit is een toets die meet in hoeverre kinderen straks goed in staat zijn om met het leesonderwijs te starten.

We vragen u uw kind buiten op te wachten op een vaste plaats. Voor de kinderen en voor de leerkracht is het ophalen dan beter te overzien. Wij doen ons best om de kinderen op tijd naar huis te laten gaan. De leerkracht komt altijd met de hele groep naar het schoolplein en laat uw kind pas gaan als het U heeft gezien.

Het is voor uw kind en voor de voortgang in de groep fijn, als uw kind zichzelf kan redden in de groep. Daarmee bedoelen we: zelfstandig naar de wc kan, zichzelf aan en uit kan kleden, voor zijn / haar eigen tas en spulletjes kan zorgen enz.

J. vd Hoevenschool op Facebook