Groep 3/4

Groep 3

 

In groep 3 staat het leren lezen centraal. Dit gebeurt door middel van de methode Veilig Leren Lezen. De eerste maanden staan in het teken van het aanleren van de afzonderlijke letters.

Parallel aan het leren lezen loopt het schrijfonderwijs. De kinderen leren de schrijfletters die horen bij de letters die ze leren lezen.

Naast het technisch lezen is er ook veel aandacht voor het rekenonderwijs. In het begin van het schooljaar oriënteren de kinderen zich op de telrij van 1 t/m 20, ze leren getalbeelden herkennen (dobbelsteenstructuur) en leren werken met een rekenrek. De leerstof wordt gedurende het jaar verder uitgebreid zodat aan het eind van groep 3 de telrij t/m 100 aan bod is geweest, ze erbij- en erafsommen tussen 10 en 20 kunnen maken en enige kennis hebben van de analoge klok en het munt- en briefgeld van de euro.

In de middagen is er meer tijd voor ontspanning. Dan staan de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid, Kanjertraining en dergelijke op het rooster.

 

Groep 4

 

In groep 4 neemt het automatiseren een centrale plaats in.

Door het maken van ‘leeskilometers’ wordt het technisch leesniveau van de kinderen verder ontwikkeld.

Ook in de rekenlessen draait het om het automatiseren. Waar aan het begin van het schooljaar de lege getallenlijn dient als hulpmiddel voor erbij- en erafsommen t/m 100, moeten deze sommen aan het eind van het schooljaar uit het hoofd gemaakt kunnen worden. De tafels van 1 t/m 6 en 10 horen ook bij het aanbod.

In de middagen is er meer tijd voor ontspanning. Dan worden de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aangeboden. Dit is echter een oriëntatie op de lesstof. Met verhalen en platen leren de kinderen de wereld om hen heen kennen.

Ook staan de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid, Kanjertraining en dergelijke op het rooster.

J. vd Hoevenschool op Facebook