Groep 7/8

Groep 7

Als de kinderen in groep 7 komen kunnen ze vaak al zelfstandig werken. In dit schooljaar gaan we hier nog iets verder op in. De kinderen krijgen geen eigen weektaak meer, maar hebben voor in de klas een weektaak hangen waar ze op moeten kijken. We stimuleren de kinderen een agenda te gebruiken in de bovenbouw, zodat ze een eigen planning kunnen 
maken.

De kinderen maken kennis met de Engelse taal. Wij hebben de methode Groove me waarbij de kinderen aan de hand van een (oud) top 40 nummer Engels woordjes en grammatica leren.

In groep 7 maken ze in januari/februari en in mei/juni een Citotoets. Aan het einde van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. Wij kijken dan naar de scores van de afgelopen jaren en naar de werkhouding van het kind.


Groep 8

Als de kinderen in groep 8 komen leren we ze zelf verantwoordelijk te worden voor hun werk. De kinderen moeten elke dag hun agenda meenemen naar school en weer naar huis na de schooldag. Zo kunnen ze thuis zien welke toetsen ze moeten maken en kunnen ze voor zichzelf een planning maken. We bereiden ze voor op het Voortgezet Onderwijs door ze kennis te laten maken met de verschillende vakken. Hiervoor gebruiken wij het werkboek 'Op naar 't VO'.

De kinderen maken naast de Cito Eindtoets de gebruikelijke Cito toets in januari/februari. Deze laatste scores,  de scores van de afgelopen jaren en werkhouding worden gebruikt om het definitieve advies vast te stellen.

Na de meivakantie wordt er in groep 8 plaatsgemaakt voor de musical en gaan we 3 dagen met de groep op kamp.J. vd Hoevenschool op Facebook