Plusklas

Een plusklas is een klas voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Ons onderwijs houdt rekening met verschillen, dus ook met leerlingen die sneller door de leerstof gaan en die andere uitdagingen nodig hebben. Eén dagdeel per week krijgen die kinderen van groep 5 t/m 8 plusopdrachten aangeboden. Het onderwijs in de plusklas is vaak vakoverstijgend. In de meeste gevallen gaat het om verbreding en verdieping. Verdieping wordt gedaan door het geven van uitdagende opdrachten binnen de vakgebieden die ze in de klas aangeboden krijgen. Verbreding  wordt aangeboden d.m.v. opdrachten die de algemene ontwikkeling vergroot.

Twee keer in het jaar wordt naar de scores van de kinderen gekeken. De kinderen die in aanmerking komen worden geselecteerd door de IB’er en desbetreffende leerkracht. Na overleg met de ouders worden deze leerlingen tot de plusklas toegelaten. 

 

J. vd Hoevenschool op Facebook