Er zijn geen items beschikbaar.

 Welkom op de site van J van der Hoevenschool

Protocol Basisonderwijs 22 september

Op 22 september 2020 is het protocol Basisonderwijs geactualiseerd. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

 De volgende algemene regels worden in het protocol genoemd
Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
T
ussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht en– zoals het OMT aangeeft is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
Een goede melding en monitoring van besmettingen;
Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie daarvoor de triage)
Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Mag uw kind naar school bij klachten? Raadpleeg de beslisboom.

Klik hier voor de triage
Klik hier voor de beslisboom

 

Nieuwe leerling?

J. vd Hoevenschool op Facebook