Onze school

De J. v.d. Hoevenschool staat in het hart van Epse en is de basisschool van dit groene dorp. Ongeveer honderd kinderen krijgen hier onderwijs op maat. De school volgt een vernieuwingstraject richting het onderwijsconcept Thinking for Learning. De 21th Century Skills en ICT krijgen een belangrijke plaats in ons onderwijs.

 

Openbare school

De J. v.d. Hoevenschool is een openbare school en is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht achtergrond, afkomst, geloof of huidskleur. Ieder kind dat in aanmerking komt voor regulier basisonderwijs is welkom. De openbare school wordt gekenmerkt door onderwijs voor alle kinderen, als
gelijkwaardige mensen die elkaars 
                                                                     waarden en normen leren respecteren.

 

Meer dan leren

Ons onderwijsaanbod gaat verder dan alleen de schoolvakken.
De J. v.d. Hoevenschool is:

  • een school waar verantwoordelijkheid en respect voor jezelf en een ander vanzelfsprekend zijn
  • een niet al te grote school waar uw kind gekend wordt, zich veilig en gehoord voelt
  • een school met moderne leermiddelen en passend onderwijs
  • een school met gemotiveerde, enthousiaste leerlingen, leerkrachten en actieve, betrokken ouders.

 

School voor de toekomst

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij in hoog tempo van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Onze jeugd heeft de vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. We noemen ze de vaardigheden voor de 21e eeuw. Het gaat onder andere om communiceren, creatief denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, kritisch denken en mediawijsheid. Ons onderwijs is voor een belangrijk deel ingericht op de vaardigheden voor de 21e eeuw, zodat we leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. In de komende jaren breiden we het aanbod verder uit.
J. vd Hoevenschool op Facebook