Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die er samen met het team voor zorgt dat de activiteiten op school goed verlopen. Het gaat om leuke en ontspannende activiteiten voor de kinderen die naast het lesprogramma plaats vinden, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten. Deze activiteiten worden niet bekostigd door de overheid, maar vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die door de ouderraad wordt beheerd.

 

De ouderraad heeft de volgende taken:

 • organiseren en ondersteuning bieden bij excursies, projecten en schoolreisjes
 • aandragen van ideeën aan de groepsleerkrachten
 • signaleren en melden van mogelijke problemen
 • helpen bij de organisatie van de activiteiten van de leerkrachten
 • aanspreekpunt voor de ouders

Twee leerkrachten vertegenwoordigen het personeel in de ouderraad. Eén keer per maand vergadert de ouderraad, hierbij zijn ook de afgevaardigde leerkrachten aanwezig

 

Leden ouderraad

 • Moniek Tuitert (voorzitter) 
 • Nelke van Ommen (penningmeester)
 • Elisabeth van de Weerdt (secretaris)
 • Jahiris de Winter
 • Marit Vos
 • Lotte Lammers
 • Eva van der Werf
 • Lisanne Kleinherenbrink

Vanuit het team:
 • Jacquelien Kuik 
 • Natasja Langwerden

Contact OR:

orhoevenschool@poolsterscholen.nl