Met 'Passend Onderwijs' dienen alle basisscholen over een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te beschikken. Hierin geven zij aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen. 
Wettelijk gezien moet een school 1x per vier jaar een SOP maken. Een school kan ervoor kiezen dit vaker te doen. 

Door hier te klikken vindt u ons schoolondersteuningsprofiel.