Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten. Deze dagen zijn ook in de schoolgids te vinden. 

Vakanties schooljaar 2022-2023:

Herfstvakantie                                24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie                                  26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie                          27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag/ Pasen                    7 t/m 10 april 2023

Koningsdag/Meivakantie             24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart                                       18 mei en 19 mei 2023

Pinksteren                                         28 en 29 mei 2023

Zomervakantie                                10 juli t/m 18 augustus 2023 

De leerlingen zijn lesvrij op woensdag 7 september 2022 en woensdag 9 november 2022.
Het team heeft dan een studiedag. 

Er worden nog 3 studiedagen ingepland in schooljaar 2022-2023. Deze worden z.s.m. na de start van het schooljaar bekend gemaakt aan ouders/verzorgegrs en zullen hier op de site te lezen zijn.