Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten. Deze dagen zijn ook in de schoolgids te vinden. 

Vakantierooster 2023-2024: 

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 dec. 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/ Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Meivakantie/ Hemelvaart: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: 20 mei 2024
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024

Op de studiedagen van het personeel zijn de kinderen lesvrij. 

Studiedagen schooljaar 2023-2024    

  • Studiedag 1  Vrijdag 13 oktober 2023 
  • Studiedag 2  Woensdag 6 december 2023 
  • Studiedag 3  Maandag 8 januari 2024 
  • Studiedag 4  Vrijdag 16 februari 2024 
  • Studiedag 5  Donderdag 28 maart 2024 
  • Studiedag 6  Dinsdag 21 mei 2024 
  • Studiedag 7  Woensdag 19 juni 2024 

Op 21 december 2023 is de kerstviering. Dit is een verplichte onderwijsactiviteit buiten de reguliere schooltijden.

 

Vakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie: 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024

Kerstvakantie: 21 december 2024  t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie: 22 februari 2025  t/m 2 maart 2025

Goede Vrijdag: 18 april 2025

Meivakantie/Pasen: 19 april 2025 t/m 4 mei 2025

Bevrijdingsdag: 5 mei 2025

Hemelvaart: 29 en 30 mei 2025

Pinksteren: 9 juni 2025

Zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus 2025

 

Studiedagen schooljaar 2024-2025:

 

Studiedagen moeten nog voor komend schooljaar ingepland worden. Zodra deze bekend zijn komen ze op de website.