Voor- , tussen- en naschoolse opvang

 

Tussenschoolse opvang

Voor leerlingen die in de lunchpauze niet naar huis kunnen gaan, bieden we tussenschoolse opvang. Een team van vier geschoolde overblijfkrachten vangt dagelijks tien tot veertig kinderen op. Het overblijven is een rustpunt op de dag voor de kinderen. Om ervoor te zorgen dat er een ontspanning in een prettige, veilige en rustige sfeer is, zijn er gedragsregels afgesproken. Kinderen die overblijven, kunnen hun lunchpakket in de koelkast in de hal zetten. Om 12 uur gaan ze naar de hal, waar de kinderen gezamenlijk eten. Na het eten kunnen de kinderen spelen.

 

Aanmelding

Er zijn kinderen die regelmatig overblijven en er zijn incidentele overblijvers. De overblijfkrachten weten graag tijdig op welke kinderen ze kunnen rekenen. Vaste overblijfdagen kunnen ouders eenmalig aangeven op het aanmeldingsformulier. Voor de aanmelding van incidentele overblijvers hangt een intekenkalender in de centrale hal. De overblijfkrachten controleren elke schooldag of iedereen die aangemeld is ook daadwerkelijk aanwezig is.
 

Kosten

Overblijven kost € 1,35 per keer per kind. De kosten voor het overblijven worden verrekend via een strippenkaart. De kaart wordt op school bewaard en per keer afgestempeld. De kaarten hebben vijf, tien of twintig strippen. U kunt de kaarten kopen bij de overblijfkrachten of uw kind het geld ervoor meegeven. De kaarten kunt u ook bij de leerkracht kopen. Klik hier voor het informatieboekje

 

Buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en peuterspeelzaal

In ons gebouw is ook de buitenschoolse opvang, een kinderdagopvang en de peuterspeelzaal gevestigd. Onze school werkt voor deze voorzieningen samen met Kindercentrum.nl. Deze organisatie biedt opvang in een veilige en uitdagende omgeving, passend bij de visie van onze school.

Meer informatie

www.kindercentrum.nl
epse@kindercentrum.nl


J. vd Hoevenschool op Facebook