Schoolgids

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik op de schoolgids om deze te downloaden:

schooljaar 2023-2024:

schoolgids deel 1 (dit  is het school algemene deel);
schoolgids deel 2 (dit  is het school specifieke deel);
schoolgids deel 3 (dit  is het deel van Stg. Poolster, waar wij als school onder vallen).