Groep 5/6


In groep 5/6 wordt er gewerkt met weektaken, waardoor kinderen zelfstandig aan reeds gegeven lessen kunnen werken. De opdrachten variëren van rekenen, taal, spelling tot zaakvakken en creatieve opdrachten. De kinderen krijgen iedere dag tijd om aan hun weektaak te werken. Daarnaast hebben de kinderen ook dagwerk. Hier krijgen ze in de loop van de ochtend instructie over en moet aan het einde van de dag ingeleverd zijn.
Vanaf groep 5 wordt er gestart met toetsen voor de zaakvakken, hiervoor moeten de kinderen thuis leren. Het leren van de toetsen is in feite een herhaling van wat in de lessen al aangeboden en besproken is.
Daarnaast krijgen de kinderen, zoals u gewend bent, ook huiswerk mee naar huis als zij op de rekentoets of op een spellingdictee uitvallen. Op deze manier oefenen zij de stof nogmaals.

De kinderen van groep 5 houden een boekenbeurt. In groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. Later in het jaar maken zij een werkstuk over een plaats in Nederland.


J. vd Hoevenschool op Facebook